Proszę czekać...
Wirtualny Dziekanat
wersja: 7.31 (13-05-2016)

© 2005-2016 - KALASOFT Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone.

[rejestracja/odzyskiwanie kont studentów] 

[rejestracja/odzyskiwanie kont pracowników Uczelni] 

[Skład osobowy]

[Wyszukiwanie numeru konta wirtualnego]
 
 Egzamin poprawkowy z elektrotechniki

Elektrotechnika i elektronika egzamin poprawkowy dla studentów WRB I roku (wszystkie kierunki) w czwartek 30 czerwca 2016 r. o godz. 12.00 w sali A100 Instytutu Inżynierii Biosystemów. Marchlewski
Wirtualny dziekanat


Oferty staży, praktyk i pracy